Naturvidenskab som almendannelse

Jeg har netop læst Dorte Børgensen debat indlæg i information d. 9. april 2019 https://www.information.dk/debat/2019/04/boern-faar-naturvidenskabelige-dannelse-ruste-loese-klimakrisen.

Jeg er meget enig med D.B i, at natur, science og udeliv bør prioriteres højere i dagtilbud. Det er faktisk muligt, at lære sprog og tilgodese mange af de andre læreplanstemaer samtidig med at der arbejdes med dette tema. Jeg mener hun har ret i, at det kræver efteruddannelse af det pædagogiske personale, da der er mange, der er famlende i forhold til, hvordan man kan understøtte børnenes nysgerrighed og tilrettelægge undersøgelser af den verden, der ligger lige foran os. Som samfund har vi en forventning om et højt vidensniveau i befolkningen. Vi bliver dagligt stillet overfor naturvidenskabelige problemstillinger og der er et stor behov for arbejdskraft indenfor de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Derfor burde der også afsættes tid og ressourcer af til efteruddannelse af det pædagogiske personale i dagtilbud. Så den kommende generation har naturvidenskaben som en del af deres almendannelse. Det vil både gavne den enkelte og samfundet.


Udgivet

i

af