Tudsens levested

Jeg har udviklet et koncept i samarbejde med fire institutioner i Vejen kommune. Hvor de overordnede rammer for forløbet blev udformet i samarbejde med områdelederen. Jeg gennemførte forløbet med fire pædagoger og 20 børn. Jeg hjalp pædagogerne med at forberede, gennemføre og evaluere en udflugt i naturen, en insektsafari. Jeg kan godt lide, når det lykkes at opnå synergi mellem vores fagligheder, så vi skubber til hinandens faglige forståelser, der tager afsæt i børnenes trivsel og læring.

Den dag vi mødtes i Billingland, var alle meget spændte, børnene havde glædet sig rigtig meget. De kom med en kuffert fuld af bøger, forstørrelsesglas og IPads. Først sagde vi til børnene, at de skulle finde bænkebiderens levested. Vi ville se om de ledte, de rigtige steder efter dyrene for at se, om de forstod, hvad ordet levested betød. De vendte sten og gik hen til porøs træstub og gravede lidt i den. De fandt rigtig mange bænkebidere. Pædagogerne blev meget stolte da de overhørte en drengs ræsonnement: “Jamen, der bor også en tudse, så det er også tudsens levested”.

Udflugten blev resultatet af et vellykket samarbejde mellem ledelse, mig og det pædagogiske personale. Der blev videndelt, reflekteret og personalet de blev inspireret til at bruge naturen som læringsmiljø, nytænke deres læringsveje og holde fokus på sprog/fagbegreber og evaluering af børnenes deltagelsesmuligheder.


Udgivet

i

af

Tags: