Formidler bæredygtighed til det pædagogiske felt

Vi tilbyder

Facilitering
af det professionelle teamsamarbejde

Aktionslæringsforløb
i dagtilbud

Facilitering og workshops
der understøtter bæredygtighed

Pædagogisk rådgivning
til medarbejdere og ledere

Observation og feedback
af pædagogisk praksis

Oplæg og workshops
om verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling