Oplæg til Bæredygtighed på tværs

  • En Introduktion til værktøjet, verdensmål og bæredygtighed i folkeskolens fag.

Værktøj er designet til at facilitere samarbejdet mellem lærere og pædagoger, der ønsker at skabe undervisningsforløb og pædagogiske aktiviteter, der integrerer bæredygtighed og/eller verdensmål. Det er også velegnet til at involvere eleverne i planlægningen af undervisningen.

  • Øvelser hvor lærere og pædagoger prøver værktøjet i små grupper. Bagefter kan de fagprofessionelle selv arbejde videre med planlægningen af en bred vifte af projekter i grundskolen på tværs af fag og professioner. Det er muligt at tilpasse oplægget til hele skolens medarbejdere, årgangsteams eller fagteams.

Oplæg, facilitering og brug af værktøjet kan også foregå med klassen eller en årgang i forbindelse med projektopgaven, synopsis skrivning eller fællesfaglige forløb i naturfagene, håndværk og design eller de små humanistiske fag.

Oplæg og øvelser kan foregå over flere dage, men kan også være en kort introduktion til brugen af værktøjet i temaet, for skolens medarbejdere eller i klassen.