Feedback

Kom ud i naturen

Workshoppen har givet os et boost og nytænkt måden vi arbejder med læringsforløb på generelt. Vi fik blandt andet ny viden om, hvor vigtigt det er, at vi forbereder børnene på aktiviteterne i naturen – at naturen ikke fortæller alting af sig selv.

Jette Teglman
Områdeleder, Vejen Kommune

Facilitering af netværk

Vi har forankret et naturfagligt miljø og udviklet et netværk, hvor vi udveksler erfaring, får inspiration og ny viden. Et forum hvor vi udvikler og skaber nye tiltag, som har stor betydning for undervisningen på de enkelte skoler.

Lasse Zetterstrøm
Naturfagsvejleder, Rudersdal Kommune
To drenge på skovtur

Facilitering af professionelle læringsfællesskaber

Vi har fået knækket en nød, vi har arbejdet med længe… Vi er også begyndt at tænke den enkelte lærers kompetencer ind i de fælles undervisningsforløb vi planlægger.

Kim Jacobsen
Matematikvejleder, Holbæk Kommune

Oplæg om grøn omstilling

Du gav vores borgere, der søger job i virksomheder med en grøn profil, en rigtig god basisviden. På en interessant, levende og fordomsfri måde. Vores borgere var meget inspirerede. De øvrige oplæg og debatter, vi havde under forløbet bar præg af den viden, du havde formidlet. Jeg giver hermed de allerbedste anbefalinger til andre om at tage fat i dig, hvis der mangler viden indenfor bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling.

Det er oplagt for alle slags virksomheder, at invitere dig indenfor til at formidle dette emne, som er aktuelt, relevant, lidt svært og diffust at forstå for mange. Hvad betyder det at arbejde grønt? hvad er det? hvordan hænger det sammen? og hvad kan den enkelte bidrage med?

Med din formidling bliver det hele lidt lettere.

Annette Dinesen
Beskæftigelseskonsulent i Københavns Kommune.