Bæredygtighed på tværs

Få hjælp til at integrere bæredygtighed i undervisningen. Vores innovative værktøj styrker lærere og pædagoger i at flette bæredygtighed ind i skolens fag. På en nem og overskuelig måde kan I skabe fællesskaber, der inspirerer til en ny didaktik, der har fokus på verdensmål og bæredygtighed. Den intuitive plade og de farvede kort gør det nemt for undervisere at visualisere og implementere bæredygtige projekter, der vækker elevernes nysgerrighed og ønske om at gøre en forskel.

Udbytte

✔️ Ny didaktik med bæredygtighed. Med vores værktøj kan lærere og pædagoger nemt planlægge og udføre tværfaglige projekter, facilitere samarbejde og styrke elevinddragelse, hvilket fremmer ansvarlighed og engagement i undervisningen.

✔️ Fremmer aktiv læring og evaluering Materialet understøtter brainstorming, idégenerering, evaluering og forberedelse til fællesfaglige afgangsprøver, og hjælper lærere med at lede eleverne gennem kreative processer, der styrker deres engagement i bæredygtighedsprojekter.

✔️ Bæredygtighed på tværs gør det muligt for undervisere at omsætte bæredygtige projekter til virkelighed, som vækker elevernes nysgerrighed og ønske om at skabe forandring.

Feedback

“Jeg elsker det sætter fokus på det professionelle teamsamarbejde, som er afgørende i planlægningen af fællesfaglige forløb i naturfagene”

Lene Agertoft, naturfagslærer på Strandskolen i Greve

Æskens indhold

1 plade
1 terning
3 vejledninger
17 verdensmålsbrikker
14 store grønne kort
18 små grønne kort
18 blå kort
18 røde kort
18 gule kort
Ekstra kort

Værktøjet er fremstillet i bæredygtige materialer og produceret i lokalt i DK

Pris: 1 stk. 2465 kr.

Rabat ved køb af flere og sammen med et oplæg eller en workshop.

DLF støtter arbejdet med bæredygtighed, hvor der kan søges om tilskud til:

  • etablering af netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer
  • til at søge inspiration på tværs af skoler
  • til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed
  • til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning.

læs mere her: https://www.kredskontoret.dk/medlem/groen-omstilling

Natur og sciencekassen

Skaber rammen for et godt læringsmiljø. Det er en unik aktivitetskasse til dagtilbud, et fælles tredje, som børn og personale kan bruge, udvikle videre på og blive inspireret af. Aktivitetskassen er udviklet så alle, nemt, kan gennemføre aktiviteter udendørs med afsæt i læreplanstemaet for natur, udeliv og science.

Udbytte

I sparer tid på planlægning, og kan være sikre på, at I tilbyder børnene gennemtænkte og lærerige aktiviteter – på en nem og meget overskuelig måde.

Kassen skaber grobund for nærvær, fordybelse, nysgerrighed, leg og undersøgelse. Den hjælper personalet med at rammesætte et læringsmiljø, hvor alle børn har mulighed for deltagelse

Aktiviteterne kan både bruges enkeltvis, men også i forbindelse med et længere forløb.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om materialerne og hvordan vi kan hjælpe jer med at integrere bæredygtighed i undervisningen og den pædagogiske praksis, så tøv ikke med at tage kontakt til os i dag.

Kontakt >