Workshop

Bæredygtighed i Naturfagene

Workshop for naturfagslærere i udskolingen, som ønsker at integrere bæredygtighed i deres undervisning ved hjælp af værktøjet “Bæredygtighed på tværs”.

På workshoppen vil naturfagsteamet få mulighed for at diskutere planlægningen af deres undervisning og finde inspiration til at skabe undervisningsforløb, hvor bæredygtighed er i fokus. Derudover vil workshoppen facilitere planlægning af tværfaglige forløb.

Deltagerne vil have rig mulighed for at dele egne erfaringer og ideer samt lære af hinandens bedste praksis.

Formål

✔️ At styrke naturfagslæreres samarbejde og dialog om at integrere bæredygtighed i deres undervisning ved brug af værktøjet “Bæredygtighed på Tværs”.

✔️ At facilitere dialog og samarbejde blandt naturfagsteam om planlægning af fler- og tværfaglige undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed.

Plan

1. Introduktion til at arbejde med bæredygtighed
  • Gennemgang af værktøjet “Bæredygtighed på Tværs”: Hvordan det kan bruges til projekter om verdensmål og bæredygtighed i planlægningen af tværfaglig undervisning.
  • Eksempler på tidligere succesfulde anvendelser af værktøjet.
2. Planlægning af undervisningsforløb
  • Deltagerne deles op i mindre grupper.
  • Hver gruppe planlægger et undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed ved hjælp af værktøjet “Bæredygtighed på Tværs”.
3. Opsamling og vidensdeling
  • Hver gruppe præsenterer deres planlagte undervisningsforløb.
  • Deltagerne diskuterer styrker og mulige forbedringer af de forskellige forslag.
  • Mulighed for at udveksle erfaringer og bedste praksis.
4. Afslutning og evaluering

Mulighed for at give feedback på workshoppen gennem en kort evaluering.

Workshoppen kan tilpasses efter behov og den tid, der er til rådighed. Forløbet er interaktiv og engagerende for at styrke deltagernes læring og udbytte. Workshoppen kan også tilpasses andre fag og tværfaglige projekter i skolen.