Kategori: Uncategorized

 • Natur & science som det fælles tredje

  Natur & science som det fælles tredje

  Det er min opfattelse at mange pædagoger og pædagogisk personale i børnehave og vuggestue “overgør” arbejdet med science. Det bliver ofte et spørgsmål om fakta og hvad der er rigtigt og forkert. Det er en skam for der ligger så mange magiske øjeblikke og forunderlige opdagelser gemt i det, der ligger lige foran os.  …

 • Naturvidenskab som almendannelse

  Jeg har netop læst Dorte Børgensen debat indlæg i information d. 9. april 2019 https://www.information.dk/debat/2019/04/boern-faar-naturvidenskabelige-dannelse-ruste-loese-klimakrisen. Jeg er meget enig med D.B i, at natur, science og udeliv bør prioriteres højere i dagtilbud. Det er faktisk muligt, at lære sprog og tilgodese mange af de andre læreplanstemaer samtidig med at der arbejdes med dette tema. Jeg…

 • Tudsens levested

  Jeg har udviklet et koncept i samarbejde med fire institutioner i Vejen kommune. Hvor de overordnede rammer for forløbet blev udformet i samarbejde med områdelederen. Jeg gennemførte forløbet med fire pædagoger og 20 børn. Jeg hjalp pædagogerne med at forberede, gennemføre og evaluere en udflugt i naturen, en insektsafari. Jeg kan godt lide, når det…