Mindblown: a blog about philosophy.

 • Natur & science som det fælles tredje

  Natur & science som det fælles tredje

  Det er min opfattelse at mange pædagoger og pædagogisk personale i børnehave og vuggestue “overgør” arbejdet med science. Det bliver ofte et spørgsmål om fakta og hvad der er rigtigt og forkert. Det er en skam for der ligger så mange magiske øjeblikke og forunderlige opdagelser gemt i det, der ligger lige foran os.  …

 • 20 timers natur og scienceaktiviteter – lige til at gå til!

  20 timers natur og scienceaktiviteter – lige til at gå til!

  Skaber rammen om et godt læringsmiljø Jeg har udviklet en unik aktivitetskasse til dagtilbud, et fælles tredje, som børn og personale kan bruge, udvikle videre på og blive inspireret af. Aktivitetskassen er udviklet så alle, nemt, kan gennemføre aktiviteter udendørs med afsæt i læreplanstemaet for natur, udeliv og science. I sparer tid på planlægning, og…

 • Brug kroppen og naturen som springbræt for læring

  Brug kroppen og naturen som springbræt for læring

  Det vi lærer i naturen husker vi bedre 25 år som lærer og konsulent, har givet mig erfaring med børn og unges læring. Når børn og unge lærer gennem deres egne oplevelser og erfaringer, husker de det bedre. Den læring de får gennem deres krop og sanser i naturen, husker de bedre, end den læring…

 • Lærende fællesskaber bidrager til udviklingen af pædagogisk praksis

  Jeg deltog i fire møder, hvor jeg og de fire pædagoger forberedte hvad børnene skulle vide inden vi tog på tur, hvad vi skulle finde på turen og hvad børnene skulle udforske nærmere. De skulle blandt andet finde seks insekters levesteder. Pædagogerne tog på tur, så film med børnene og talte med dem om de…

 • Naturvidenskab som almendannelse

  Jeg har netop læst Dorte Børgensen debat indlæg i information d. 9. april 2019 https://www.information.dk/debat/2019/04/boern-faar-naturvidenskabelige-dannelse-ruste-loese-klimakrisen. Jeg er meget enig med D.B i, at natur, science og udeliv bør prioriteres højere i dagtilbud. Det er faktisk muligt, at lære sprog og tilgodese mange af de andre læreplanstemaer samtidig med at der arbejdes med dette tema. Jeg…

 • Tudsens levested

  Jeg har udviklet et koncept i samarbejde med fire institutioner i Vejen kommune. Hvor de overordnede rammer for forløbet blev udformet i samarbejde med områdelederen. Jeg gennemførte forløbet med fire pædagoger og 20 børn. Jeg hjalp pædagogerne med at forberede, gennemføre og evaluere en udflugt i naturen, en insektsafari. Jeg kan godt lide, når det…

Har du nogen boganbefalinger?